ویکی کوشال

ویکی کوشال

ویکی کوشال متولد 16 می 1988 است . او در سال 2021 با کاترینا کایف ازدواج کرد .

تاریخ فعالیت ویکی از سال 2012 بوده است اما بصورت رسمی و نقش اصلی با فیلم Masaan در سال 2015 فعالیت خودش را آغاز کرده است .